Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 26. 9.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Strýček Pavel No No - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Babicová Petra
6 odpadá CHE 1.C (AB) zrušeno
7 odpadá CHE 1.C (AB) zrušeno
8 odpadá CHE 1.C (CD) zrušeno
9 odpadá CHE 1.C (CD) zrušeno
Bartoš Luboš
1 přesun << LET 4.B 302 z 25.9. 7. hod
2 přesun << LET 4.B 302 z 2.10. 7. hod
Beláň Jan
2 přesun << CJL 4.A 312 z 27.9. 0. hod
Církva Radim
0 přesun >> LEB 2.B na 27.9. 3. hod
1 přesun << NLP 2.B 111 z 3. hod
1 přesun >> LEB 2.B na 27.9. 4. hod
3 přesun << LEB 2.B 102 z 2.10. 6. hod
3 přesun >> NLP 2.B na 1. hod
4 přesun << LEB 2.B 111 z 3.10. 0. hod
Čechová Martina
0 odpadá LES 4.B (CD) zrušeno
1 odpadá LES 4.B (CD) zrušeno
2 odpadá LES 4.B (CD) zrušeno
3 odpadá LES 4.B (CD) zrušeno
4 odpadá LES 4.B (AB) zrušeno
5 odpadá LES 4.B (AB) zrušeno
6 odpadá LES 4.B (AB) zrušeno
7 odpadá LES 4.B (AB) zrušeno
Holcová Barbora
3 navíc AJ 1.C (AJCD) 410
4 přesun << AJ 4.B (AJCD) 304 z 27.9. 4. hod
Jalůvková Jaroslava
0 přesun >> AJ 2.C na 1. hod
1 přesun << AJ 2.C 304 z 0. hod
4 přesun << AJ 4.B (AJAB) 302 z 27.9. 4. hod
Juráň Ctirad
0 odpadá ITL 4.A (CD) zrušeno
1 odpadá ITL 4.A (CD) zrušeno
2 odpadá ITL 4.A (CD) zrušeno
3 odpadá ITL 4.A (CD) zrušeno
4 odpadá ITL 4.A (AB) zrušeno
5 odpadá ITL 4.A (AB) zrušeno
6 odpadá ITL 4.A (AB) zrušeno
7 odpadá ITL 4.A (AB) zrušeno
Ketlerová Alena
0 odpadá ELH 4.A (AB) zrušeno
1 odpadá ELH 4.A (AB) zrušeno
2 odpadá ELH 4.A (AB) zrušeno
3 přesun << ELH 4.C 212 z 20.9. 3. hod
3 odpadá ELH 4.A (AB) zrušeno
4 přesun << ELH 4.C 212 z 4.10. 3. hod
4 odpadá ELH 4.A (CD) zrušeno
5 odpadá ELH 4.A (CD) zrušeno
6 odpadá ELH 4.A (CD) zrušeno
7 odpadá ELH 4.A (CD) zrušeno
Kloz Jiří
7 přesun >> OLP 3.B na 27.9. 2. hod
Kudláček Martin
0 odpadá PEL 4.B (AB) zrušeno
1 odpadá PEL 4.B (AB) zrušeno
2 odpadá PEL 4.B (AB) zrušeno
3 odpadá PEL 4.B (AB) zrušeno
4 odpadá PEL 4.B (CD) zrušeno
5 odpadá PEL 4.B (CD) zrušeno
6 odpadá PEL 4.B (CD) zrušeno
7 odpadá PEL 4.B (CD) zrušeno
Kudláčková Regina
3 navíc AJ 1.C (AJAB) 304
Novák Bedřich
0 přesun >> CJL 3.B na 27.9. 5. hod
1 odpadá CJL 2.C zrušeno
3 odpadá VKO 1.C zrušeno
4 přesun >> CJL 2.B na 0.0. 1. hod
5 odpadá CJL 3.B zrušeno
Nováková Hana
5 spojeno (Sr) TEV 3.C (AB) 111
6 spojeno (Sr) TEV 3.C (AB) 111
Palacká Alice
1 přesun << OLP 4.A 312 z 20.9. 3. hod
Páral Roman
4 spojeno (Sr) TEV 3.B (AB)
Skříčil Václav
0 odpadá LET 4.C (AB) zrušeno
1 přesun << LET 4.C 212 z 25.9. 7. hod
1 odpadá LET 4.C (AB) zrušeno
2 přesun << LET 4.C 212 z 2.10. 7. hod
2 odpadá LET 4.C (AB) zrušeno
3 přesun << LET 4.A 35 z 25.9. 8. hod
3 odpadá LET 4.C (AB) zrušeno
4 přesun << LET 4.A 35 z 2.10. 8. hod
4 odpadá LET 4.C (CD) zrušeno
5 odpadá LET 4.C (CD) zrušeno
6 odpadá LET 4.C (CD) zrušeno
7 odpadá LET 4.C (CD) zrušeno
Straková Karla
3 přesun << MAT 4.B 209 z 27.9. 0. hod
6 odpadá BIO 1.C (CD) zrušeno
7 odpadá BIO 1.C (CD) zrušeno
8 odpadá BIO 1.C (AB) zrušeno
9 odpadá BIO 1.C (AB) zrušeno
Šuba Marek
0 odpadá PEL 4.C (CD) zrušeno
1 odpadá PEL 4.C (CD) zrušeno
2 odpadá PEL 4.C (CD) zrušeno
3 odpadá PEL 4.C (CD) zrušeno
4 odpadá PEL 4.C (AB) zrušeno
5 odpadá PEL 4.C (AB) zrušeno
6 odpadá PEL 4.C (AB) zrušeno
7 odpadá PEL 4.C (AB) zrušeno
Zlámal Vojtěch
0 přesun >> MAT 3.A na 27.9. 1. hod
Změny v rozvrzích tříd
1.C
3 AJ AJAB 304 navíc Kd
3 AJ AJCD 410 navíc Hl
3 VKO odpadá (Nk)
6 CHE AB odpadá (Bb)
6 BIO CD odpadá (St)
7 CHE AB odpadá (Bb)
7 BIO CD odpadá (St)
8 CHE CD odpadá (Bb)
8 BIO AB odpadá (St)
9 CHE CD odpadá (Bb)
9 BIO AB odpadá (St)
2.B
0 LEB přesun >> na 27.9. 3. hod
1 NLP 111 přesun << z 3. hod
1 LEB přesun >> na 27.9. 4. hod
3 LEB 102 přesun << z 2.10. 6. hod
3 NLP přesun >> na 26.9. 1. hod
4 LEB 111 přesun << z 3.10. 0. hod
4 CJL přesun >> na 0.0. 1. hod
2.C
0 AJ přesun >> na 26.9. 1. hod
1 AJ 304 přesun << Ja z 0. hod
1 CJL odpadá (Nk)
3.A
0 MAT přesun >> na 27.9. 1. hod
3.B
0 CJL přesun >> na 27.9. 5. hod
4 TEV AB spojí (Sr)
5 CJL odpadá (Nk)
7 OLP přesun >> na 27.9. 2. hod
3.C
5 TEV AB 111 spojí No (Sr)
6 TEV AB 111 spojí No (Sr)
4.A
0 ITL CD odpadá (Ju)
0 ELH AB odpadá (Ke)
1 OLP 312 přesun << Pk z 20.9. 3. hod
1 ITL CD odpadá (Ju)
1 ELH AB odpadá (Ke)
2 CJL 312 přesun << Bn z 27.9. 0. hod
2 ITL CD odpadá (Ju)
2 ELH AB odpadá (Ke)
3 LET 35 přesun << z 25.9. 8. hod
3 ITL CD odpadá (Ju)
3 ELH AB odpadá (Ke)
4 LET 35 přesun << z 2.10. 8. hod
4 ITL AB odpadá (Ju)
4 ELH CD odpadá (Ke)
5 ITL AB odpadá (Ju)
5 ELH CD odpadá (Ke)
6 ITL AB odpadá (Ju)
6 ELH CD odpadá (Ke)
7 ITL AB odpadá (Ju)
7 ELH CD odpadá (Ke)
4.B
0 PEL AB odpadá (Kl)
0 LES CD odpadá (Če)
1 LET 302 přesun << Ba z 25.9. 7. hod
1 PEL AB odpadá (Kl)
1 LES CD odpadá (Če)
2 LET 302 přesun << Ba z 2.10. 7. hod
2 PEL AB odpadá (Kl)
2 LES CD odpadá (Če)
3 MAT 209 přesun << St z 27.9. 0. hod
3 PEL AB odpadá (Kl)
3 LES CD odpadá (Če)
4 AJ AJAB 302 přesun << Ja z 27.9. 4. hod
4 AJ AJCD 304 přesun << Hl z 27.9. 4. hod
4 PEL CD odpadá (Kl)
4 LES AB odpadá (Če)
5 PEL CD odpadá (Kl)
5 LES AB odpadá (Če)
6 PEL CD odpadá (Kl)
6 LES AB odpadá (Če)
7 PEL CD odpadá (Kl)
7 LES AB odpadá (Če)
4.C
0 PEL CD odpadá (Šb)
0 LET AB odpadá (Sč)
1 LET 212 přesun << z 25.9. 7. hod
1 PEL CD odpadá (Šb)
1 LET AB odpadá (Sč)
2 LET 212 přesun << z 2.10. 7. hod
2 PEL CD odpadá (Šb)
2 LET AB odpadá (Sč)
3 ELH 212 přesun << Ke z 20.9. 3. hod
3 PEL CD odpadá (Šb)
3 LET AB odpadá (Sč)
4 ELH 212 přesun << Ke z 4.10. 3. hod
4 PEL AB odpadá (Šb)
4 LET CD odpadá (Sč)
5 PEL AB odpadá (Šb)
5 LET CD odpadá (Sč)
6 PEL AB odpadá (Šb)
6 LET CD odpadá (Sč)
7 PEL AB odpadá (Šb)
7 LET CD odpadá (Sč)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou