Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 25. 4.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.C PRA PRA PRA PRA PRA PRA
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Babicová Petra -
Bartoš Luboš -
Beláň Jan -
Bena Marcel -
Církva Radim -
Čechová Martina -
Dobešová Iva -
Holcová Barbora -
Hub Petr -
Jalůvková Jaroslava -
Juráň Ctirad -
Kandler Lukáš -
Ketlerová Alena .. - - .. .. -
Kloz Jiří .. .. .. .. .. .. -
Kudláček Martin -
Kudláčková Regina -
Novák Bedřich -
Nováková Hana -
Palacká Alice -
Páral Roman -
Podhorný Jiří -
Skotnica Aleš -
Skříčil Václav - - - - - - -
Straková Karla -
Strýček Pavel -
Šuba Marek - - - <> - -
Trčka Jan -
Zlámal Vojtěch ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Babicová Petra
1 přesun >> MAT 3.B na 3. hod
3 přesun << MAT 3.B 205 z 1. hod
Beláň Jan
2 přesun >> CJL 4.B na 26.4. 0. hod
Bena Marcel
0 navíc PRA 2.A (AB) 27
0 odpadá PRA 2.A (CD) změna hodiny
1 navíc PRA 2.A (AB) 27
1 odpadá PRA 2.A (CD) změna hodiny
2 navíc PRA 2.A (AB) 27
2 odpadá PRA 2.A (CD) změna hodiny
3 navíc PRA 2.A (AB) 27
3 odpadá PRA 2.A (CD) změna hodiny
Čechová Martina
4 výměna << LES 4.C 212 z 26.4. 2. hod
5 přesun << OLP 3.C 39 z 26.4. 5. hod
Dobešová Iva
6 odpadá AJ 3.B (A1CD) zrušeno
Holcová Barbora
0 odpadá AJ 3.C (A1AB) zrušeno
Hub Petr
0 přesun << MAT 1.B 25 z 22.4. 1. hod
1 přesun << VKO 4.C 212 z 26.4. 5. hod
1 výměna >> DEJ 1.A na 24.4. 3. hod
Jalůvková Jaroslava
6 odpadá AJ 3.B (A1AB) zrušeno
Juráň Ctirad
0 odpadá NLP 2.C (AB) zrušeno
1 odpadá NLP 2.C (AB) zrušeno
2 odpadá NLP 2.C (AB) zrušeno
3 odpadá NLP 2.C (AB) zrušeno
4 odpadá NLP 2.C (CD) zrušeno
5 odpadá NLP 2.C (CD) zrušeno
6 odpadá NLP 2.C (CD) zrušeno
7 odpadá NLP 2.C (CD) zrušeno
Ketlerová Alena
0 přesun >> ELH 3.A na 6. hod
6 přesun << ELH 3.A 111 z 0. hod
Kloz Jiří
6 odpadá LEZ 2.C (AB) zrušeno
7 odpadá LEZ 2.C (AB) zrušeno
Kudláček Martin
2 přesun << PEL 4.B 302 z 26.4. 5. hod
4 výměna << PEL 3.A 202 z 26.4. 3. hod
Kudláčková Regina
0 odpadá AJ 3.C (A1CD) zrušeno
Novák Bedřich
0 přesun >> CJL 3.B na 1. hod
1 přesun << CJL 3.B 205 z 0. hod
4 výměna >> CJL 3.A na 26.4. 3. hod
Palacká Alice
0 změna LEP 2.A (CD)
0 odpadá LEP 2.A (AB) zrušeno
1 změna LEP 2.A (CD)
1 odpadá LEP 2.A (AB) zrušeno
2 změna LEP 2.A (CD)
2 odpadá LEP 2.A (AB) zrušeno
3 změna LEP 2.A (CD)
3 odpadá LEP 2.A (AB) zrušeno
4 navíc LEP 2.A (CD) 27
4 odpadá LEP 2.A (CD) zrušeno
5 navíc LEP 2.A (CD) 27
5 odpadá LEP 2.A (CD) zrušeno
6 navíc LEP 2.A (CD) 27
6 odpadá LEP 2.A (CD) zrušeno
7 navíc LEP 2.A (CD) 27
7 odpadá LEP 2.A (CD) zrušeno
Podhorný Jiří
3 přesun >> HUL 3.B na 4. hod
4 přesun << HUL 3.B 205 z 3. hod
Skotnica Aleš
1 výměna << FYZ 1.A 305 z 24.4. 3. hod
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 FYZ 305 výměna << Sk z 24.4. 3. hod
1 DEJ výměna >> na 24.4. 3. hod
1.B
0 MAT 25 přesun << Hb z 22.4. 1. hod
9 ICT AB odpadá (Zl)
2.A
0 PRA AB 27 navíc Be
0 LEP CD změna Pk (Be)
0 LEP AB odpadá (Pk)
1 PRA AB 27 navíc Be
1 LEP CD změna Pk (Be)
1 LEP AB odpadá (Pk)
2 PRA AB 27 navíc Be
2 LEP CD změna Pk (Be)
2 LEP AB odpadá (Pk)
3 PRA AB 27 navíc Be
3 LEP CD změna Pk (Be)
3 LEP AB odpadá (Pk)
4 LEP CD 27 navíc Pk
4 LEP CD odpadá (Pk)
5 LEP CD 27 navíc Pk
5 LEP CD odpadá (Pk)
6 LEP CD 27 navíc Pk
6 LEP CD odpadá (Pk)
7 LEP CD 27 navíc Pk
7 LEP CD odpadá (Pk)
2.C
0 LEZ CD odpadá (Kz)
0 NLP AB odpadá (Ju)
1 LEZ CD odpadá (Kz)
1 NLP AB odpadá (Ju)
2 LEZ CD odpadá (Kz)
2 NLP AB odpadá (Ju)
3 LEZ CD odpadá (Kz)
3 NLP AB odpadá (Ju)
4 LEZ AB odpadá (Kz)
4 NLP CD odpadá (Ju)
5 LEZ AB odpadá (Kz)
5 NLP CD odpadá (Ju)
6 LEZ AB odpadá (Kz)
6 NLP CD odpadá (Ju)
7 LEZ AB odpadá (Kz)
7 NLP CD odpadá (Ju)
2. - 4. les., 1. les., 0. les., 5. les. Učební praxe
3.A
0 ELH přesun >> na 25.4. 6. hod
4 PEL 202 výměna << Kl z 26.4. 3. hod
4 CJL výměna >> na 26.4. 3. hod
6 ELH 111 přesun << Ke z 0. hod
3.B
0 CJL přesun >> na 25.4. 1. hod
1 CJL 205 přesun << Nk z 0. hod
1 MAT přesun >> na 25.4. 3. hod
3 MAT 205 přesun << Bb z 1. hod
3 HUL přesun >> na 25.4. 4. hod
4 HUL 205 přesun << Pd z 3. hod
4 ELH odpadá (Ke)
6 AJ A1CD odpadá (Db)
6 AJ A1AB odpadá (Ja)
3.C
0 AJ A1AB odpadá (Hl)
0 AJ A1CD odpadá (Kd)
5 OLP 39 přesun << Če z 26.4. 5. hod
5 ELH odpadá (Ke)
4.B
2 PEL 302 přesun << Kl z 26.4. 5. hod
2 CJL přesun >> na 26.4. 0. hod
4.C
1 VKO 212 přesun << Hb z 26.4. 5. hod
1 ELH odpadá (Ke)
4 LES 212 výměna << Če z 26.4. 2. hod
4 PEL výměna >> na 26.4. 2. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou

2. C - PRA - Kz - ŠP Valšovice